KONTO

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@hempiest.eu

Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy.

Zwracaną rzecz należy zwrócić niezwłocznie na adres:

ul. Żurawieniec 6, 99-300 Kutno

Do paczki ze zwracanym produktem/produktami należy dołączyć wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy w Regulaminie.

 

Reklamacje

Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@hempiest.eu lub drogą pocztową na adres ul. Żurawieniec 6, 99-300 Kutno .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Żurawieniec 6, 99-300 Kutno

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Szczegółowe informacje na temat składania reklamacji w Regulaminie.